Snöskoter på landet

Att köra snöskoter möjliggör att ta dig till platser som annars är svåra att nå. Det är många som får en frihetskänsla av att köra snöskoter och allt fler lockas att köpa en snöskoter. För att få köra snöskoter krävs ett förarbevis. Här nedan skriver vi vad du ska tänka på om du är intresserad av att köra en snöskoter.

Skoterbeståndet ökar stadigt och det är många som lockas av att ha en snöskoter på landet. Majoriteten av alla snöskotrar finns i norra Sverige men de år som marken söder om Dalälven blir vit syns skotrar även där. Direkt när snötäcket breder ut sig åker snöskotern för de allra flesta fram. En snöskoter gör det möjligt att ta dig till platser som är svåra att nå på skidor. Många tycker att snöskotern ger en frihetskänsla. En del andra är inte lika begeistrad över snöskotrar och därför måste alla som vistas in naturen ta hänsyn till varandra.

Frihet på snöskoter

Förarbevis krävs för att få köra snöskoter

För att få köra snöskoter behöver du ha tagit körkortet före 1 januari 2020 eller inneha ett förarbevis för snöskoter. För att få ta ett förarbevis krävs det att du är minst 16 år. Snöskoterkärning ingår inte i allemansrätten vilket gör att du som kör skoter måste veta var du får köra och inte. Generellt får du köra på snötäckt mark om du inte stör eller förstör. Det är dock förbjudet att köra på skogs- och jordbruksmarker om det inte är helt uppenbart att det går att köra utan att göra någon skada.

Kolla området innan du beger dig ut

I fjällen finns det regleringsområden och i vissa områden får endast skoterkörning ske på markerade leder. I naturreservat och nationalparker gäller särskilda bestämmelser. Innan du beger dig ut är det därför bra att i förväg ta reda på om det finns områden som har begränsningar. Om du följer skoterlederna är du säker på att du kör lagligt. Du stör också minst om du håller dig på leden.