Linsells Liv

     Öppettider      Kontakt affären     Styrelsen Linsellbygdens   ek.för.       

Linsells Livs finns också på Facebook - klicka här ...

Linsellbygdens ekonomiska förening
kallar till extra medlemsmöte söndag 1 oktober
kl. 14 i Linsells Bygdegård. Arbetsgruppen som
utsågs vid årsmötet presenterar tre förslag:

   
1.  Nedläggning av affären
      2.  Fortsatt drift i LEF:s regi
3.  Arrendera ut affären

Kallelse har utgått till samtliga medlemmar. Ev. fullmakt kan
lämnas och motion till mötet kan skickas till Linsells Livs.
VÄLKOMNA till detta viktiga möte!
Styrelsen för Linsellbygdens ekonomiska förening

 


Senaste nytt för att rädda affären (13 juni)

Här kommer en lägesrapport från projektgruppen (Seppo, Göran och Erik)som vid LEF;s årsmöte fick i uppdrag att försöka finna lösningar för att driva affären vidare. 
Vi har i dagarna blivit kontaktade av personer som vill hyra/arrendera affären. Vi jobbar nu bl.a vidare med detta upplägg. Detta innebär att ta fram ett avtal som beskriver och klarlägger vad som arrendet innebär och omfattar.
När vi kommit längre fram i detta arbete avser vi att kalla LEF;s delägare för att ge mer information samt förankra avtalet. Troligtvis blir det ett möte under augusti månad.
Hälsningar/projektgruppen


Årsmötet för Ekonomiska Föreningen. Affären
fick en frist till extra årsmöte i slutet av sept.
Den bistra verkligheten närmar sig om inget
radikalt händer.
Läs protokollet!  Klicka här
Ps. Förslag emotses till styrelsen!
  


Ett 25-tal diskuterade affärens framtid.


Ordförande Erik och mötessekr. Axel

 

 

Öppettider:

 Måndag-fredag: 10 - 18
   
 
Lördag:          9 - 12

      

 

Telefon och fax:
0680-220 06

 E-post: linsell@hotmail.se
      
Adress: Linsell 182
                 842 91 SVEG

 

 

 

Charken Linsells Livs

Hos Linsells Livs kan du köpa livsmedel, fiskekort, tidningar, vykort m m. 

Vi är också ombud för Svenska spel, Systembolaget, Apoteket samt Länstrafiken (gods).

Vi tar också emot varubeställning via telefon, fax eller mail för hemleverans till respektive hus/stuga.

Vi har även café och säljer hemslöjd.

Dessutom har vi en stor och bra parkering utanför affären mitt i Linsell.

Sommartid har vi ett fint sortiment av fiskegrejor och allt för golf, boule eller kubbspel på minigolfbanan finns att hyra hos Linsells Livs.
 

 
                                                          Välkommen!

 

 


Du kan hjälpa till ideellt

med att plocka upp varor (oftast tisdag och torsdagar), köra ut varor till kunder, ordna fika i affären någon dag eller laga till en sopplunch tillsammans med någon.

Vi behöver hjälpas åt
för att få affären att gå runt!

Men framför allt
handla mer i vår affär!

 

 

 


Linsells Livs ägs av Linsellbygdens Ekonomiska Förening.

Vill Du också bli medlem i
Linsellbygdens ek. för. (Linsells Livs)?


Vill Du skänka en slant till ekonomiska föreningen?
Skriv då till Linsells Livs,
Linsell 182, 84291 Sveg eller
ring 0680-220 06
eller skicka mail till
linsell@hotmail.se
för information.

Viktigt att värna om landsbygdsbutiken!
 


Senaste årsmötesprotokoll: Klicka här

 
  
Linsellbygdens Ekonomiska Förening år 2017.
   Extra årsmöte kommer att utlysas i slutet av sept.

  Styrelse:

  Ordförande   Erik Roos
  Övriga ledamöter   Eva Åkerman
  Christina Persson
  Ulrika Sydberg
  Till styrelsen knyts Göran Östh och
  Seppo Kakko
  Suppleanter   Lars Jonsson
  Revisorer   Axel Thunell,
  Lars-Olov Ängerfors
  Revisorsuppleanter   Kjell Blomqvist
  Revisionsbyrå   LRF-konsult, Sveg
  Valberedning   Rigmor Bengtsson
  Jan-Erik Persson

 


 Till sidans topp