Linsell-Ransjö Fiskevårdsområde har nu egen hemsida - klicka på bilden och se mer ...Fiskeinformation finns även här:


 

Köp fiskekortet direkt på internet eller via sms - klicka här.

  Läs senaste fångstrapporter här ...

 

 Fiskeförbud på öring i strömmande vatten 1/9 - 31/10
Får du upp någon kan du sätta tillbaka den om den inte är alltför skadad.
Fiskeförbud i tjärnar 1/10 - 20/12
Nätförbud i Linsellsjön 15/10  - 31/12


Per-Olov Kippels gädda från
Linsellsjön:9,6 kg, 118 cm


Isabels abborre från
Ljusnan vägde 1,3 kg!

Glad öringsfiskare i Ransjöforsen!

Öring på 1,8 kg och 55 cm togs i helgen på spinn
i Linsellborren av Andreas Sandberg i Götene.

 

                       

Foto: Göran Östh 6 juniFöljande tjärnar öppnades för fiske lördag 4 juni 2016

       
Öring: Brattolstjärn, Kroktjärn, Krokflotjärn, Ortkamstjärn,
           Öjtjärn, Knippelbergstjärn och Sundsbäckstjärn
Regnbåge:  Storabborrtjärn

        
       Totalt: 700 kg öring och 100 kg regnbåge

Som vanligt gäller särskilt kort för 100 kr och 3 fiskar


Ny folder om fisket i vårt område finns att hämta
i Linsells Livs. Hur ser den ut? Klicka
här!


Intresserad av att läsa en artikel om
fiske i Linsell 1992? Klicka
här..


Linsell-Ransjö Fiskevårdsområde

 Där Ljusnan rinner genom Linsell-Ransjö FVO finns några av övre Ljusnans sista naturliga forsar
och strömmar. Här står fina harrar och öringar och lurar. Förutom Ljusnan ingår också ca 25 km av den nedre delen av Rånden. Valmen är ett biflöde till Rånden, ca 10 km av Valmen ingår i Linsell-Ransjö Fiskevårdsområde.

De fiskarter som finns inom Fiskevårdsområdet är inte bara harr och öring. I de lugnare delarna av Ljusnan, och i Linsellsjön finns det gädda, sik och abborre.

Området Ljusnan: Området sträcker sig från Ortholmen i norr till strax nedanför fallen i Linsellborren, en sträcka på ca 25 km. Här finns många bra fiskeställen men kanske vi särskilt vill nämna Ransjöforsen, Sveaforsen och Linsellborren.

Rånden: Rånden är en grund, outbyggd å med några fina sträckor där harr och öringar står.
Vid Dalsvallen, ca 20 km norr om Linsell mot Råndalen, finns också många fina fiskeställen.

Valmen: Valmen är ett biflöde till Rånden där det i de nedre delarna går utmärkt att fiska med fluga.

Fiskekarta över området finns att köpa i affären. Enklare karta över del av fiskevårdsområdet med planterade tjärnar utmärkta fås gratis i samband med köp av fiskekort.

Fiskerättsbevis för fastboende och fiskerättsägare för 2015 finns att lösa i affären eller genom kontakt med kassören (Göran Östh tel: 0680-220 10).
 

 

 

 
  
    Fiskets vård och bedrivande för
Linsell-Ransjö FVO 2016

 • Alla inom området fastboende samt fiskerättsägare har rätt att lösa fiskekortsbevis (medlemskort).
 • Endast fiskerättsägare har rösträtt.
 • Fritt fiske till alla under 15 år.
 • Dödsbodelägare äger endast en fiskerätt tillsammans såvida ej flera lagfarter finns.
 • Spöfiske tillåtet för alla inom hela området. Nätfiske gäller endast fastboende eller fiskerättsägare.
 • Fiske med spö får endast ske med hand (bottenmete ej tillåtet). Angeldon och ståndkrok tillåtsendast i sjöar och lugna delar av Ljusnan.
 • Uttring får ske i Övre- och Nedre Ransjön samt i Orten för fiskerättsinnehavare och medlemmar. Förbud i alla strömmande vatten, sjöar och sel inom 100 meter från av- och tillopp.
 • Nätförbud i alla tjärnar. 
 • Nätförbud i Linsellsjön 15/10 – 31/12.
 • Båt och flytringsförbud i alla tjärnar.
 • Mäskningsförbud råder i våra fiskevatten, undantag Linsellsjön.
 • Mask- och spraggförbud råder i strömmande vatten i Ljusnan och Råndan, undantag sjöar och sel.
 • Fiskeförbud på harr 1/4 - 30/4.
 • Förbud på fiske efter öring under tiden 1/9 – 31/10.
 • Fiskeförbud i samtliga tjärnar 1/10 – 20/12 samt 15/4 – 3/6.
 • Fiske i tjärnar där plantering skett under året får endast ske mot lösande av dagkort.
  Max 3 fiskar/fiskare och dag. För aktuella tjärnar hänvisas till anslagstavlan vid Linsells Livs,
  fiskekortsförsäljare, vår hemsida
  www.linsell-ransjö.se
  samt här på Linsells hemsida.
  Samma antal fiskar gäller även i icke nyplanterade tjärnar.
 • Inom vårt område av Ljusnan får max 5 fiskar/fiskare och dag tas (gäller ädelfisk).
  Minimimått: 35 cm.
 • För Råndan gäller följande: Inom FVO är flugfiske och fiske med kastspö
  (spinnare e d) tillåtet 2 fiskar med minimimått 35 cm.

   
 

   Rapport från årsstämman 2016 med Linsell-Ransjö FVOF:

    Styrelsen för 2016  - klicka här ...

    Nya beslut:

    Beslöts att göra utplanteringar av regnbåge i Storabbortjärn, röding Torvtjärn,
    öring i Knippelbergstjärn, Krokflotjärn, Kroktjärn, Ortkamstjärn, Brattolstjärn,
    Öjtjärn och Sundsbäckstjärn.

    Beslöts också om utplantering av öring i Ljusnan.

    
Beslöts att se över vindskydd och bord vid våra fiskevatten och vid behov
    reparera dessa samt utföra viss röjning av sly vid rastplatser.

    Beslöts att lägga ut spänger vid Storabborrtjärn


 

       
       
Fiskekortspriser 2016:

 

       Fiskerättsbevis för fiskerättsägare
       och bybor

100 kr

       Dagkort planterade tjärnar

100 kr

       Dygnskort övriga vatten

100 kr

       Veckokort

300 kr

       Årskort       

500 kr

       Familjekort

600 kr

        Fiskekort finns att köpa hos:

        Linsells Livs,                tel 0680-220 06
 
       Linsell Skoter&Motor   tel 0680-220 23
 
       Dalsvallens stugby,     tel 0680-270 40 
        
        Dessutom finns möjlighet att köpa fiskekort via
        nätet. Gå in på www.iFiske.se och sök på
        Linsell-Ransjö FVO.

        Fiskekortautomat finns vid Linsells Livs.
          
        Fiske utan gällande fiskekort eller andra överträdelser
        kan resultera i böter.

        Linsell-Ransjö FVOF
 


   Linsell-Ransjö Fiskevårdsområdesförening:

  Styrelse
  Ordförande:
  Sekreterare:
  Kassör:
  Övriga ledamöter:

  Suppleanter:
 

 Sven Mattsson, tfn 221 38, 0702389340
 Göran Östh
 Göran Östh
 Febe Dahlsten,
Ragnar Sund, Erik Roos, Joel Nordgren 
 och Alf Eriksson

 Bo Karlsson och
Jan-Erik Persson
 

         Länkar:

 Länsstyrelsen i Jämtlands Län

Fiske i HärjedalenFiskerapporter:

Mon, 21 July 2014 09:32

Hej och stort tack för ytterligare en säsong av bra fiske och fint mottagande! Jag är delägare i ett flugfiskeföretag och har personligen återkommit varje år till Linsellområdet i mer än 12 år :)
Jag har sett hur mycket bättre fisket blivit från år till år, och tveklöst rekommenderat fiskare åka till er! Fortsätt ert fina arbete, med fiskevården, efterhåll reglerna och ge fisken chans att växa sig stor! Ni har VÄRLDENS chans att bygga ett långsiktigt fungerande fiske och verkligen kunna tjäna pengar på fisketurismen! Bevara fisken, och fisketuristerna kommer!
Jag fortsätter rekommendera våra kunder och vänner att åka till er, ber dom spendera pengar i butiken och vara rädda om naturen och fisken!
Väl mött snart igen och stort tack för ert fina bemötande i såväl butiken som vid fiskevattnet!
(att lilla blonda supertrevliga tjejen i butiken kokar kaffe o fixar frukost till oss hungriga fiskare innan man ens öppnat butiken är tamigtusan världsklass i service, extra kramar til dig ! )
Ken
flugor.se /sameo Sweden


 FISKEBILDER:

Det verkar vara bra fiske i Ljusnan och Råndan.
Mikael fick den här harren på 55 cm och 2 andra över 50 cm. Tillbakasläppta! (Kolla ryggfenan!) Bilden tagen vid midsommar 2015.


"Fallen" i Råndan så här i vårflodstider.
Klicka på bilderna för större storlek
Foto: Göran Östh 9 maj 2015

 

 

 

Se här ett Youtube-klipp om
ett par killar som är i Linsell och fiskar.

Klicka här ...

 

 


Nattfiske i Ljusnan

Stor harr fångad i Ljusnan

Vilken härlig harr Gerd Klausutis från Tyskland fick! 
 © Foto: Micke Söderstrand


Storrharr fångad i Linsellborren

Storharr fångad i Linsellborren. Fiskare: Lennart från Malung


Forsarna vid Linsellborren
på senvåren
.

   
I Djuptjärn och Torvtjärn
planteras röding.

Spännande forsar i Råndan.

Fina fiskevatten vid Linsellborren i Ljusnan.

Här flugfiskas det
efter harr och öring.

               
  © Foton : Göran Östh           Klicka på bilderna för större format.


Harrfiske

Strömfiske i Råndan.

Ett bildspel på 2 min. som visar ett
lyckat fiske trots att det har varit
högt vatten både i Ljusnan och
dess biflöden hittills under sommaren.
 

Se bildspel – klicka här …

© Foto: Micke Söderstrand
Bildspel: Göran Östh


     Till sidans topp.