Linsell-Ransjö Fiskevårdsområde
har också egen hemsida:

 
www.linsell-ransjö.se - klicka här ...    


Fiskeförbud gäller i tjärnar fr.o.m 1/10.
De öppnas för fiske igen 19 dec.


Det verkar vara bra fiske i Ljusnan och Råndan.
Mikael  fick den här harren på 55 cm och
  2 andra över 50 cm. Tillbakasläppta!
(Kolla ryggfenan!)Bilden tagen vid midsommar.


"Fallen" i Råndan så här i vårflodstider.
Klicka på bilderna för större storlek
Foto: Göran Östh 9 maj

Gångare lastad med börda. Vad är detta?
Klicka här och se ett kortare bildspel.

Foto: Göran Östh

Joe Engström lyckades fånga en av storgäddorna som lurar i vassen i Ljusnan, närmare bestämt i Orten.
Den vägde 10 kg och var 114 cm lång.

Daniel fångade Joe på bild.


Mon, 21 July 2014 09:32

Hej och stort tack för ytterligare en säsong av bra fiske och fint mottagande! Jag är delägare i ett flugfiskeföretag och har personligen återkommit varje år till Linsellområdet i mer än 12 år :)
Jag har sett hur mycket bättre fisket blivit från år till år, och tveklöst rekomenderat fiskare åka till er! Fortsätt ert fina arbete, med fiskevården, efterhåll reglerna och ge fisken chans att växa sig stor! Ni har VÄRLDENS chans att bygga ett långsiktigt fungerande fiske och verkligen kunna tjäna pengar på fisketurismen! Bevara fisken, och fisketuristerna kommer!
Jag fortsätter rekomendera våra kunder och vänner att åka till er, ber dom spendera pengar i butiken och vara rädda om naturen och fisken!
Väl mött snart igen och stort tack för ert fina bemötande i såväl butiken som vid fiskevattnet!
(att lilla blonda supertevliga tjejjen i butiken kokar kaffe o fixar frukost till oss hungriga fiskare innan man ens öpnnat butiken är tamigtusan världsklass i service, extra kramar til dig ! )
Ken
flugor.se /sameo Sweden


Fiskeinformation finns även här:

     Styrelse Linsell-Ransjö      FVOF    Fiskeplan 2015  Fiskebilder   
     Från årsstämman 2015    Fiskekort  Fiskeenkät 2012  

 

Köp fiskekortet direkt på internet eller via sms - klicka här.

TH fiskeligan 2012 - klicka på bilden och läs om reglerna ...

 
          Läs senaste fångstrapporter här ...     Läs om reglerna för Fiskeligan 2015 här ...  

Det här Youtube-klippet handlar om
ett par killar som är i Linsell och fiskar.
Kopiera och klistra in länken
.
http://www.youtube.com/watch?v=jT4rPs5ahgs


Nattfiske i Ljusnan.

Stor harr fångad i Ljusnan

Vilken härlig harr Gerd Klausutis från Tyskland fick! 
 
© Foto: Micke Söderstrand

 

 Linsell-Ransjö Fiskevårdsområde

 Där Ljusnan rinner genom Linsell-Ransjö FVO finns några av övre Ljusnans sista naturliga forsar
och strömmar. Här står fina harrar och öringar och lurar. Förutom Ljusnan ingår också ca 25 km av den nedre delen av Rånden. Valmen är ett biflöde till Rånden, ca 10 km av Valmen ingår i Linsell-Ransjö Fiskevårdsområde.

De fiskarter som finns inom Fiskevårdsområdet är inte bara harr och öring. I de lugnare delarna av Ljusnan, och i Linsellsjön finns det gädda, sik och abborre.

Området Ljusnan: Området sträcker sig från Ortholmen i norr till strax nedanför fallen i Linsellborren, en sträcka på ca 25 km. Här finns många bra fiskeställen men kanske vi särskilt vill nämna Ransjöforsen, Sveaforsen och Linsellborren.

Rånden: Rånden är en grund, outbyggd å med några fina sträckor där harr och öringar står.
Vid Dalsvallen, ca 20 km norr om Linsell mot Råndalen, finns också många fina fiskeställen.

Valmen: Valmen är ett biflöde till Rånden där det i de nedre delarna går utmärkt att fiska med fluga.

Fiskekarta över området finns att köpa i affären. Enklare karta över del av fiskevårdsområdet med planterade tjärnar utmärkta fås gratis i samband med köp av fiskekort.

Fiskerättsbevis för fastboende och fiskerättsägare för 2015 finns att lösa i affären eller genom kontakt med kassören (Göran Östh tel: 0680-220 10).
 

 

 

 
      
Fiskets vård och bedrivande för
Linsell-Ransjö FVO 2015

 • Alla inom området fastboende samt fiskerättsägare har rätt att lösa fiskekortsbevis (medlemskort).
 • Endast fiskerättsägare har rösträtt.
 • Fritt fiske till alla under 15 år.
 • Dödsbodelägare äger endast en fiskerätt tillsammans såvida ej flera lagfarter finns.
 • Spöfiske tillåtet för alla inom hela området. Nätfiske gäller endast fastboende eller fiskerättsägare.
 • Fiske med spö får endast ske med hand (bottenmete ej tillåtet). Angeldon och ståndkrok tillåtsendast i sjöar och lugna delar av Ljusnan.
 • Uttring får ske i Övre- och Nedre Ransjön samt i Orten för fiskerättsinnehavare och medlemmar. Förbud i alla strömmande vatten, sjöar och sel inom 100 meter från av- och tillopp.
 • Nätförbud i alla tjärnar. 
 • Nätförbud i Linsellsjön 15/10 – 31/12.
 • Båt och flytringsförbud i alla tjärnar.
 • Mäskningsförbud råder i våra fiskevatten, undantag Linsellsjön.
 • Mask- och spraggförbud råder i strömmande vatten i Ljusnan och Råndan, undantag sjöar och sel.
 • Fiskeförbud på harr 1/4 - 30/4.
 • Förbud på fiske efter öring under tiden 1/9 – 31/10.
 • Fiskeförbud i samtliga tjärnar 1/10 – 20/12 samt 15/4 – 5/6. Planterade tjärnar öppnar lördag 6 juni 2014.
 • Fiske i tjärnar där plantering skett under året får endast ske mot lösande av dagkort. Max 3 fiskar/fiskare och dag. För aktuella tjärnar hänvisas till anslagstavlan vid Linsells Livs, fiskekortsförsäljare, vår hemsida
  www.linsell-ransjö.se
  samt Linsells hemsida www.linsell.se
  Samma antal fiskar gäller även i icke nyplanterade tjärnar.
 • Inom vårt område av Ljusnan får max 5 fiskar/fiskare och dag tas (gäller ädelfisk). Minimimått: 35 cm.
 • För Råndan gäller följande: Inom FVO är flugfiske och fiske med kastspö
  (spinnare e d) tillåtet 2 fiskar med minimimått 35 cm.

   
 

   Rapport från årsstämman 2015 med Linsell-Ransjö FVOF:

    Styrelsen för 2015  - se här ...

     Nya beslut:

    Beslöts att göra utplanteringar av regnbåge i Storabbortjärn, röding Djuptjärn,
    öring i Knippelbergstjärn, Krokflotjärn, Kroktjärn, Ortkamstjärn, Brattolstjärn
    och Sundsbäckstjärn.
    Beslöts också om utplantering av öring i Ljusnan om Länsstyrelsen tillåter.

    Beslöts att se över vindskydd och bord vid våra fiskevatten och vid behov
    reparera dessa samt utföra viss röjning av sly vid rastplatser.


 

       
       
 Fiskekortspriser 2015:

 

           Fiskerättsbevis för   fiskerättsägare och bybor

100 kr

           Dagkort planterade tjärnar

100 kr

           Dygnskort övriga vatten

100 kr

           Veckokort

300 kr

           Årskort       

500 kr

           Familjekort

600 kr

        Fiskekort finns bl a att köpa hos:

          Linsells Livs,             tel 0680-220 06
 
         Sahlins verkstad,      tel 0680-220 23
 
         Dalsvallens stugby,   tel 0680-270 40 
          LinsellBaren              tel 0680-221 12

          Dessutom finns möjlighet att köpa fiskekort via
          nätet. Gå in på www.iFiske.se och sök på
          Linsell-Ransjö FVO

        Fiskekortautomat finns vid Linsells Livs.
          
         Fiske utan gällande fiskekort eller andra överträdelser
         kan resultera i böter.

Linsell-Ransjö FVOF
 


   Linsell-Ransjö Fiskevårdsområdesförening:

  Styrelse
  Ordförande:
  Sekreterare:
  Kassör:
  Övriga ledamöter:

  Suppleanter:
 

 Sven Mattsson, tfn 221 38
 Göran Östh
 Göran Östh
 Febe Dahlsten,
Ragnar Sund, Erik Roos, Joel Nordgren  och
 Alf Eriksson.
 Bo Karlsson och
Jan-Erik Persson,.
 

 Ytterligare 4 fisketillsynsmän inom Linsell-Ransjö FVO


Fr v: Ingemar E, Ragnar S, Erik R och Arne Ö.

 
 För att kontrollera att bestämmelserna inom fisket
 efterlevs har Ingemar Eriksson, Ragnar Sund, Erik
 Roos och Arne Östblom genomgått utbildning och har
 av Länsstyrelsen förordnats till fisketillsynsmän.
 

 En fisketillsynsman ska vid tjänstgöring bära särskilt
 ”tjänstetecken” och har då möjlighet att begära att få
 se fiskekort och att kontrollera att fisket inte strider
 mot de bestämmelser som gäller inom området.

                                                                               Foto och text: Göran Östh


FISKEENKÄTEN!

Vi tackar för gensvaret på fiskeenkäten
som vi hade ute sommaren 2012.


Läs svaren här i sammandrag, något redigerade - klicka här ...

Över 60 fiskare har svarat. De allra flesta tycker Linsell-Ransjöområdet är ett mycket bra område att återvända till för fiske och rekreation. Naturen, människorna och byn som helhet har fått mycket goda betyg.

Annat som vi noterat är:
¤ Priser på fiskekort är lagom höga, men kan få höjas en aning om det kommer fiskarna till del.

¤ Många klagar med rätta på vattenföringen i Ljusnan, men det är tyvärr inget som vi kan göra något åt.

¤ Röjning speciellt vid vindskydden är ett önskemål som vi tar till oss, men det är markägaren som har sista ordet.

¤ Vindskydd, bord och eldstäder behöver årlig översyn. Kanske också ved vid vindskydden. Vi försöker ordna med det.

¤ En del klagomål på nedskräpning. Vi frågar oss varför man inte kan bära hem det man tagit med sig? Det finns återvinningsstation vid Linsells Livs.

¤ Vi har noterat att många önskar fler kontroller av fiskekort. Tillsynsmännen ska försöka vara ute mera.

¤ Flera fiskare har märkt att det tas upp för många och för få fiskar av en del. Ett fall för fisketillsynsmännen.

¤ Maskmetets vara eller inte vara? Enligt uppgift tas det upp på tok för mycket fisk, speciellt vid Broforsen med långspö. Är det dags att förbjuda det?

¤ Att vägarna är dåliga är vi väl medvetna om, men vi tyvärr har vi inget att säga till om när det gäller vägarnas skick. Vi kan inte annat än påtala för bolagen.

¤ Storlek och antal fiskar är också en fråga som tagits upp.

¤ Frågan om det försvunna dasset utreds av kommunen!!!

¤ ”Riktiga toaletter och duschrum” kan vi tyvärr inte erbjuda längs Ljusnan eller Råndan! Det finns att tillgå i Bygdegården.

Ja, det var något av det som kom fram vid enkäten. Många synpunkter och idéer. Vi hoppas kunna åtgärda en del av dessa till nästa fiskesäsong.

Tack för Hjälpen!
Linsell-Ransjö FVOF
genom Göran Östh


   Länkar:

 Länsstyrelsen i Jämtlands Län

Fiske i Härjedalen


 Fiskebilder:

Storrharr fångad i Linsellborren

Storharr fångad i Linsellborren.
Fiskare: Lennart från Malung


Forsarna vid Linsellborren
på senvåren
.

   
I Djuptjärn och Torvtjärn
planteras röding.

Spännande forsar i Råndan.

Fina fiskevatten vid Linsellborren i Ljusnan.

Här flugfiskas det
efter harr och öring.

               
  © Foton : Göran Östh           Klicka på bilderna för större format.

 

Harrfiske

Strömfiske i Råndan.

Ett bildspel på 2 min. som visar ett
lyckat fiske trots att det har varit
högt vatten både i Ljusnan och
dess biflöden hittills under sommaren.
 

Se bildspel – klicka här …

© Foto: Micke Söderstrand
Bildspel: Göran Östh

Fin röding!

Robert Andersson
på sportlov i
Ransjö
vinterfiskade
i Torvtjärn
och fick den här fina rödingen.
Fler fina fiskar finns i tjärnarna!

 

Lördag 21 dec
öppnades följande tjärnar
för fiske:
Storabborrtjärn (regnbåge), Torvtjärn (röding), öring i Brattolstjärn, Öjtjärn, Knippelbergstjärn och Sundsbäckstjärn. 100 kr/dag och tre fiskar

Storabborrtjärn i väntan på 24-slaget den 6 juni 2013,
då det blir lovligt att fiska.

I väntan på ...

© Foto: Göran Östh 5 juni 2013 kl. 23.30


     Till sidans topp.